Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật được xây dựng bởi Gapthep88 nhằm đảm bảo các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin và dữ liệu tại trang.

Thông tin được thu thập tại Gapthep88

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, theo dõi chia sẻ, tổng hợp tại trang, thông tin được thu thập gồm:

  • Bình luận: Khi bạn để lại bình luận, dữ liệu của bạn được thu thập cùng vứi địa chỉ IP của người dùng.
  • Hình ảnh: Bạn có thể tải hình ảnh lên trang Gapthep88 tại mục bình luận hoặc chia sẻ với admin để đăng tải lên website.

Đây là dữ liệu được sử dụng để thiết lập tài khoản, cá nhân hóa hồ sơ để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của bạn.

Dựa vào đó, Gapthep88 có thể đánh giá thói quen, sở thích cũng như đảm bảo quyền lợi cho bạn.

Trong quá trình sử dụng trang, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận “Đủ 18 tuổi”  không cần chứng minh. Đây là bước bắt buộc để bạn đủ điều kiện tham gia theo dõi dữ liệu do trang chia sẻ.

Thành viên tại trang có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ thông tin cũng như lịch sử người dùng. Không tiết lộ tài khoản cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào khác, kể cả đối tượng tự xưng là nhân viên của Gapthep88.

Hệ thống của trang có cơ chế bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi cam kết không tiết lộ tài khoản người dùng cho bất kỳ bên thứ 3 nào, trừ trường hợp nhận được yêu cầu của cơ quan tư pháp và hành pháp.

Lưu trữ và sử dụng thông tin của người dùng

Gapthep88 sẽ lưu trữ các thông tin dựa trên việc thu thập thói quen sử dụng website của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể lưu trữ các dữ liệu gồm:

  • Lịch sử truy cập (lưu trữ trong vòng 1 năm)
  • Bình luận của người dùng (lưu trữ vô thời hạn)
  • Bài đăng của người dùng tại website (lưu trữ vô thời hạn)

Các dữ liệu này được sử dụng để phân tích nhu cầu của người dùng. Với các nhận xét và bài đăng có thể dùng như tài liệu tham khảo, chia sẻ đến cộng đồng tại Gapthep88.

Chúng tôi có quyền đăng tải thông tin bao gồm bình luận và bài đăng trên trang cũng như mạng xã hội mà không cần thông báo trước đến người dùng.

Chính sách bảo mật tại Gapthep88

Gapthep88 cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối mọi dữ liệu cá nhân của cược thủ. Trang không sử dụng, chuyển giao hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba khi không có sự đồng ý từ người dùng,

Trường hợp có hacker xâm nhập vào làm mất dữ liệu của thành viên, Gapthep88 là bên có trách nhiệm thông báo vụ việc với cơ quan chức năng để có hướng xử lý phù hợp.

Cookies

Cookies được sử dụng tại trang gồm:

Cookies định danh: Cookies đượic sử dụng để phân biệt bạn với người dùng khác. Khi bạn chặn cookies này, chúng tôi không thể cung cấp đầy đủ nội dung cho cược thủ.

Cookies an ninh: Cookies liên quan đến địa chỉ IP và thông tin thiết bị để giảm rủi ro lừa đảo trực tuyến.

Đồng ý với chính sách bảo mật

Hành động truy cập vào tham khảo dữ liệu tại Gapthep88 được xem là đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thông tin về chính sách bảo mật và điều khoản tại trang sẽ được cập nhật và thay đổi liên tục.

Gapthep88 không có nghĩa vụ thông báo đến khách hàng. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản thay đổi.

Trường hợp không đồng ý với bất kỳ quy định nào tại trang, bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ.

Trường hợp các điều khoản có xung đột, điều khoản mới có hiệu lực áp dụng.

Xem thêm các trang dịch vụ khác: